Souhrn zpráv z roku 2004

31.12.2004 20:13

 28.2. až 2.3. 2005 se další dva pracovníci stacionáře zúčastní základního teoreticko-praktického kurzu akreditovaného MŠMT "Vzdělávání dětí s autismem", který organizuje  APLA - ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM.
 V prosinci 2005 proběhla  Vánoční setkání s našimi sponzory a s rodiči dětí navštěvujících stacionář.
Od 1. 10. 2004 proběhl v Brně třídenní vzdělávací kurz, zaměřený na lidi s poruchami autistického spektra " PAS "pořádaný Mgr. Martinem Polenským spec. pedagog, Mgr. Zuzanou Žampachovou spec. pedagog. a Mgr. Zuzanou Nárožnou krajskou koordinátorkou péče o osoby s PAS. Tohoto kurzu se zúčastnili čtyři naši zaměstnanci.
25. října proběhlo oficiální slavnostní otevření Dětského denního stacionáře Mikulov. Otevření se zůčastnili zástupci našich partnerů a sponzorů, dárců. hostů a přátel.
Již potřetí proběhla hipoterapie na jízdárně pana Hlavenky v Mikulově. Zůčastnily se všechny děti, na hipoterapii jsou sváženy po dvou a střídají se. Hipoterapie probíhá venku a máme k dispozici zázemí se sociálním zařízením.
Vzhledem k tomu, že děti jsou ze všech koutů Břeclavska a svoz jedním autem se ukázal časově náročným, muselo být zapůjčeno další vozidlo.
Ve dnech 24. a 25. září se někteří zaměstnanci stacionáře zúčastnili celostátního autistické konference, zorganizované sdružením APLA.
9.září byl provoz stacionáře zahájen a byly přijaty první děti.
Budova stacionáře byla po rekonstrukci zkolaudována a je připravena na provoz.
V neděli 11.července proběhlo v Mikulově setkání rodičů dětí, které budou navštěvovat stacionář.
Hledáme fyzioterapeuta/tku s minimální praxí 2 roky, výhodou znalost Vojtovy a Bobathovy metody.
V případě zájmu volejte tel. 736 487 940 nebo 736 487 942, příp. pište na sdruzeni@biliculum.cz.
Hledáme jméno pro náš stacionář ! Máte-li nápad, ozvěte se nám !.
Byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy dětského stacionáře.
Ve spolupráci s ÚP Břeclav probíhají výběrová řízení na obsazení 13 nových společensky účelných pracovních míst.
Započata spolupráce s občanským sdružením PIAFA Vyškov. Tato nám zajišťuje poradenství a pomůže s počátečním rozjezdem našeho střediska hipoterapie, které budeme provozovat ve spolupráci s Jezdeckým klubem Mikulov a soukromým zemědělcem panem Hlavenkou..
Navázali jsme úzkou spolupráci s Mgr.Boženou Doležalovou a s Mgr.Olgou Kulíškovou a se SPC
Brno, Ibsenova.
Zúčastnili jsme se setkání zástupců neziskových organizací působících v regionu Břeclavska s představiteli města Břeclav. 
V rámci partnerství se Speciální školou Mikulov jsme navštívili odloučené pracoviště Zvláštní školy Hustopeče při Domově "Narnie" v Morkůvkách na Břeclavsku.
Výběrovým řízením byla vybrána firma Ing.Miroslava Sochůrka, která provádí projektovou dokumentaci
a bude zajišťovat stavební dohled.

V rámci financování projektu byla navázána spolupráce se svazkem obcí Mikulovsko podložená finančním darem 100.000 Kč.

Proběhl zápis našich klientů do Speciální školy Mikulov, která zřídí ve stacionáři odloučené pracoviště.

Byla přislíbena metodická spolupráce sdružením APLA Brno při výuce dětí s autismem.

Na základě poslanecké iniciativy byla přislíbena dotace na investiční náklady ve výši 1.000 000 Kč.

Byla navázaná úzká spolupráce se Speciální školou Mikulov v oblasti vzdělávání klientů.

Byla sepsána smlouva o pronájmu nebytových prostor na adrese Mikulov, Růžová 1,3 mezi o.s.Biliculum a městem Mikulov na 16 let za symbolickou cenu. Objekt budeme mít k dispozici od 1.dubna. Rovněž nám byla městem Mikulovem pronajata zahrada přiléhající k objektu DDS za účelem provozování rehabilitace a canisterapie.

MPSV nám byl schválen projekt a dotace na provoz.

Oslovili jsme město Mikulov v otázce pronájmu haly bývalých vojenských kasáren k provozování hipoterapie.

V září 2003 proběhla ustavující valná hromada, na které byli zvoleni statutární zástupci, bylo schváleno založení bankovního účtu a schváleny stanovy sdružení

Zpět

Kontakt

BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
691 02 Mikulov

+420 778 489 810
+420 778 489 811

BILICULUM, z.ú. © 2016

Vytvořeno službou Webnode