BILICULUM, z.ú  je dlouholetým profesionálním poskytovatelem sociálních služeb. V současné době provozuje dvě sociální služby, které zvyšují kvalitu života lidí s postižením a pomáhají jejich rodinám.

Denní stacionář Mikulov
Zařízení denní péče pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 35 let.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA
Soubor služeb pro rodiny, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace.

______________________________________________________________________________________

Zprávy, akce, novinky

 • 14.01.2016 08:43

  Poděkování

  Děkujeme zaměstnancům firmy Gebauer & Griller Kabeltechnik za vybranou částku 11 019,- Kč.

 • 08.01.2016 19:11

  Podpora pro BILICULUM

  V sobotu 9.1.2016 se uskuteční hobby závody, Mikulovský vozatajský halový pohár, podporující BILICULUM. Výtěžek ze vstupného bude věnován Dennímu stacionáři Mikulov.
  Děkujeme Planetě Cihelna.

 • 07.01.2016 10:39

  Poděkování

  Děkujeme zaměstnancům firmy Fosfa a.s. za finanční příspěvek ve výši 18.850,- Kč, který byl použit k nakoupení vánočních dárků pro uživatele Denního stacionáře Mikulov.

 • 21.12.2015 08:35

  Vánoce ve stacionáři

  V pátek 18.12.2015 navštívil Denní stacionář Ježíšek. Každé terapeutické oddělení našlo pod stromečkem mnoho dárků. Vánočního dopoledne se zúčastnili i zástupci firmy Fosfa a.s.

  Díky našemu patronovi jsme mohli společně rozdávat radost a úsměv našim dětem a mladým dospělým s handicapem. Děkujeme.


 • 21.12.2015 08:21

  Mikuláš na Zámečku

  V sobotu dne 5.12.2015 zavítal na Hotel Zámeček Mikulov sv. Mikuláš a jeho pomocníci, čerti a andělé. Jako každoročně byla akce i dobročinná. Podařilo se vybrat 2.597,- Kč a 3.52 euro pro Denní stacionář Mikulov.

  Rádi bychom poděkovali Hotelu Zámeček, panu Josefu Ševčíkovi, a také široké veřejnosti, která nás na dané akci podpořila.


 • 20.12.2015 22:11

  Mikuláš ve stacionáři

  V pátek 4. 12. 2015 zavítal do Denního stacionáře Mikulov Svatý Mikuláš se svou družinou, třemi anděly a hodným čertem. Během dopoledne se četla kniha hříchů a společně se zpívaly vánoční písničky a
  koledy.

  Rádi bychom poděkovali ZŠ Valtická, Mikulov, za umožnění této akce, dále paní učitelce Mgr. Kláře Goišové a žákům třídy 9. B, kteří přišli mezi nás a společně si s námi užili předvánoční atmosféru.


 • 20.12.2015 20:46

  IX. ročník Charitativní aukce 2015

  V podvečer dne 27. 11. 2015 se konala na zámku v Mikulově Charitativní aukce. Letošní IX. ročník byl rekordní, díky štědrosti dražitelů se podařilo získat úžasnou částku 420.500,- Kč

  Aukce byla zahájena úvodní řečí ředitele Petra Maláska, senátora Jana Hajdy a místostarostky města Mikulov Marií Leskovjanovou. Poté následovala krátká prezentace - Ohlédnutí za rokem 2015, kterou můžete shlédnout v sekci foto a video archiv. Samostná dražba byla rozdělena do tří bloků, mezi kterými vystoupila cimbálová muzika Kasanica a orientální tančenice z Břeclavi.

  Na aukci se mimo jiné dražilo i šestimetrové umělecké dílo Alexe Dowise. Obraz byl vytvořen během dvaceti minut, speciální technikou speed painting, na hlavním podiu během Pálavského vinobraní 2015, viz video z Live show.

  Další zajímavostí byl originál platinové desky za prodej 20.000 nosičů Lucie v Opeře, kterou věnoval David Koller. Pan Štefan Fridrich z Brna tuto desku vydražil za 40.000 Kč pro svou dceru, která je zpěvákova velká příznivkyně. Následující den na koncertu v Brně byla platinová deska osobně panem Kollerem podepsána.

  BILICULUM, z.ú. děkuje všem dražitelům za aktivní účast v aukci.

  Poděkování patří také zaměstnancům BILICULUM, z.ú., dále Aleně Šilinkové, která se na přípravě aukce podílela, moderátorovi Zbyňku Háderovi, paní Petře Poulové za krásnou květinovou výzdobu, cimbálové muzice Kasanica z Mikulova a orientálním tanečnicím z Břeclavi za doprovodný program.

  Další velké poděkování patří těm, kteří se podíleli na zajištění bohatého rautu a v neposlední řadě i sponzorům, kteří věnovali víno, umělecké obrazy a hodnotné předměty do dražby.

 • 10.12.2015 08:44

  Vánooční dílničky

  Předvánoční čas jsme zahájili v neděli 22. 11. 2015, kdy v prostorách stacionáře probíhaly Vánoční dílničky. Vyráběly se adventní věnce, dekorace z papíru a pekly se perníčky. K ochutnání byl vánoční punč.

  Vánoční dílničky jsou integrační akcí projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA", určené pro uživatele Denního stacionáře, jejich rodinu a veřejnost. Prostřednictvím rukodělných činností se rozvíjí komunikace a vztahy mezi kamarády.

 • 23.10.2015 17:31

  Dýňobraní 18.10.2015

  Jedno nedělní říjnové odpoledne jsme se sešli v hojném počtu na integrační akci Dýňobraní na zahradě stacionáře. Tvořily se různé výrobky s podzimní tématikou a vyřezávaly se strašidla z dýní. K ochutnání byla připravená pomazánka a polévka z dýně. Komu byla zima, mohl se ohřát při opékání špekáčků u ohně.

  Počasí nám přálo a akce se vydařila.

  Děkujeme za věnované dýní paní Věře Bařinové z Dolních Dunajovic a firmě BOTTLING PRINTING, paní Haně Jaskmanické.


 • 23.10.2015 16:38

  Krátká fotoreportáž z hiporehabilitace

  Konkrétně se jedná o Aktivity s využitím koně -  AVK. Na fotkách je znázorněn průběh jedné individuální hipojednotky, která trvá 20 min.

  Při AVK se využívá prostředí jezdecké stáje, kontakt s koněm a vzájemné interakce s ním jako prostředek motivace, aktivizace a vzdělávání.

   

  1. Navázání prvního kontaktu s koněm, pozdravení. 2. Radost z přímého kontaktu s koněm, kdy si uživatel užívá doteků koně.

  3. Čištění - pojmenování pomůcek, na fotce jde vidět rozeznávání měkkého a tvrdého kartáče podle hmatu. 4. Čištění koně s dopomocí pracovníka.

  5. Procházka. 6. Názorná ukázka, kdy už 20 min bylo dlouhých a hipo-jednotka byla ukončena dříve :-)

Všechny články

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

  

  

  

 

 

 


VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV


VINAŘSTVÍ MÁDL

Kontakt

BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
691 02 Mikulov

+420 778 489 810
+420 778 489 811

Navštivte nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/biliculum/

BILICULUM, z.ú. © 2016

Vytvořeno službou Webnode