BILICULUM, z.ú  je dlouholetým profesionálním poskytovatelem sociálních služeb. V současné době provozuje dvě sociální služby, které zvyšují kvalitu života lidí s postižením a pomáhají jejich rodinám.

Denní stacionář Mikulov
Zařízení denní péče pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 45 let.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA
Soubor služeb pro rodiny, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace.

______________________________________________________________________________________

Zprávy, akce, novinky

Omlouváme se, webové stránky jsou ve výstavbě. V tuto chvíli pro Vás připravujeme novou prezentaci, doufáme, že se Vám bude líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme.

  • 26.06.2006 20:02

    Den květů 2006

    Již počtvrté se 24. června konal na náměstí v Mikulově Den květů, který byl zasvěcen květinám, módě a show, ale hlavně podpoře dětského stacionáře v Mikulově. Svůj um představili květinoví kouzelníci Vladimíra Zezulová z Kroměříže a Pavel Hruška z Prahy, Luboš Dobrovolný, Marie Hynková, Jaromír Kokeš a celá řada dalších vynikajících floristů a aranžérů České republiky. Květinový den zpestřily ukázky módních trendů a svatebních šatů. Akci uspořádalo Kulturní středisko Mikulov, Květinářství U Žabáka, U Žabky, U Rosničky.
      Tradiční charitativní akce přinesla stacionáři téměř 33 000 Kč, moc všem děkujeme.Také děkujeme Pivovaru Starobrno za bezplatné zapůjčení deštníků, které přišly v horkém odpoledni opravdu vhod.

     

      FOTOGALERIE

  • 20.02.2006 20:03

    Senzomotorická místnost

     

    Díky výnosu z akce Den květů, který byl zdvojnásoben Nadací Divoké husy, se nám podařilo začátkem února 2006 zrealizovat
    v prostorách stacionáře senzomotorickou místnost SNOEZELEN, která je vybavená audiovizuální technikou, velkým akváriem, vodními a světelnými válci, vodním lůžkem, velkým zrcadlem, stimulačním chodníčkem, hmatovou stěnou a masážními prostředky.


    Senzomotorická místnost je k dispozici všem dětem ve stacionáři přes celý týden.

  • 27.06.2005 20:07

    Den květů 2005

     

    Kulturní středisko Mikulov, květinářství U Rosničky, květinářství U Žabáka a Občanské sdruženíi Biliculum uspořádali již 2. ročník akce nazvané Den květů. která se letos konala 25.června opět na Mikulovském náměstí. Kromě spousty květin byl pro návštěvníky připraven také zajímavý program. Výtěžek akce bude díky příspěvku Nadace Divoké husy zdvojnásoben (do výše 40.000 Kč) a dosáhne tak výše 82.467 Kč. Částka bude věnována na vybavení senzomotorické místnosti v dětském denním stacionáři.
     

  • 09.06.2005 20:08

    Výlet do Lednice

    8. června jsme si vyjeli s dětmi na výlet do Lednice. Kromě krásného zámeckého parku parku jsme si prohlédli i palmový skleník, akvárium, projeli se na lodičkách a strávili tak příjemné dopoledne.

  • 02.06.2005 20:09

    Sportovní den

    V Mikulovském amfiteátru jsme 1.června připravili pro děti sportovní den. Děti dle svých možností soutěžily v různých sportovních disciplínách, např. v prolézání tunelem, hodem na cíl, přeskakování přes švihadlo, přenášení míčků, lovení bonbónů, jízda na trojkolce atd. Všichni zúčastnění získali diplom, medaili a sladké odměny.

  • 20.05.2005 20:10

    Jarní besídka

    20. května si děti připravily krátký program pro rodiče. V horní herně zahráli pohádku "Boudo budko" a zarecitovaly několik krátkých básniček. Ve spodní herně předvedli krátké pásmo složené z ukázek denní činnosti. Na závěr rodiče obdržely drobné dárky, které pro ně děti vyrobily.

  • 20.05.2005 20:10

    Návštěva ZOO Lešná 5.5.2005

     

    Děkujeme společnosti za sponzorské zajištění autobusu včetně přívěsného vozíku na kočárky.

  • 31.12.2004 20:13

    Souhrn zpráv z roku 2004

     28.2. až 2.3. 2005 se další dva pracovníci stacionáře zúčastní základního teoreticko-praktického kurzu akreditovaného MŠMT "Vzdělávání dětí s autismem", který organizuje  APLA - ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM.
     V prosinci 2005 proběhla  Vánoční setkání s našimi sponzory a s rodiči dětí navštěvujících stacionář.
    Od 1. 10. 2004 proběhl v Brně třídenní vzdělávací kurz, zaměřený na lidi s poruchami autistického spektra " PAS "pořádaný Mgr. Martinem Polenským spec. pedagog, Mgr. Zuzanou Žampachovou spec. pedagog. a Mgr. Zuzanou Nárožnou krajskou koordinátorkou péče o osoby s PAS. Tohoto kurzu se zúčastnili čtyři naši zaměstnanci.
    25. října proběhlo oficiální slavnostní otevření Dětského denního stacionáře Mikulov. Otevření se zůčastnili zástupci našich partnerů a sponzorů, dárců. hostů a přátel.
    Již potřetí proběhla hipoterapie na jízdárně pana Hlavenky v Mikulově. Zůčastnily se všechny děti, na hipoterapii jsou sváženy po dvou a střídají se. Hipoterapie probíhá venku a máme k dispozici zázemí se sociálním zařízením.
    Vzhledem k tomu, že děti jsou ze všech koutů Břeclavska a svoz jedním autem se ukázal časově náročným, muselo být zapůjčeno další vozidlo.
    Ve dnech 24. a 25. září se někteří zaměstnanci stacionáře zúčastnili celostátního autistické konference, zorganizované sdružením APLA.
    9.září byl provoz stacionáře zahájen a byly přijaty první děti.
    Budova stacionáře byla po rekonstrukci zkolaudována a je připravena na provoz.
    V neděli 11.července proběhlo v Mikulově setkání rodičů dětí, které budou navštěvovat stacionář.
    Hledáme fyzioterapeuta/tku s minimální praxí 2 roky, výhodou znalost Vojtovy a Bobathovy metody.
    V případě zájmu volejte tel. 736 487 940 nebo 736 487 942, příp. pište na sdruzeni@biliculum.cz.
    Hledáme jméno pro náš stacionář ! Máte-li nápad, ozvěte se nám !.
    Byly zahájeny práce na rekonstrukci budovy dětského stacionáře.
    Ve spolupráci s ÚP Břeclav probíhají výběrová řízení na obsazení 13 nových společensky účelných pracovních míst.
    Započata spolupráce s občanským sdružením PIAFA Vyškov. Tato nám zajišťuje poradenství a pomůže s počátečním rozjezdem našeho střediska hipoterapie, které budeme provozovat ve spolupráci s Jezdeckým klubem Mikulov a soukromým zemědělcem panem Hlavenkou..
    Navázali jsme úzkou spolupráci s Mgr.Boženou Doležalovou a s Mgr.Olgou Kulíškovou a se SPC
    Brno, Ibsenova.
    Zúčastnili jsme se setkání zástupců neziskových organizací působících v regionu Břeclavska s představiteli města Břeclav. 
    V rámci partnerství se Speciální školou Mikulov jsme navštívili odloučené pracoviště Zvláštní školy Hustopeče při Domově "Narnie" v Morkůvkách na Břeclavsku.
    Výběrovým řízením byla vybrána firma Ing.Miroslava Sochůrka, která provádí projektovou dokumentaci
    a bude zajišťovat stavební dohled.

    V rámci financování projektu byla navázána spolupráce se svazkem obcí Mikulovsko podložená finančním darem 100.000 Kč.

    Proběhl zápis našich klientů do Speciální školy Mikulov, která zřídí ve stacionáři odloučené pracoviště.

    Byla přislíbena metodická spolupráce sdružením APLA Brno při výuce dětí s autismem.

    Na základě poslanecké iniciativy byla přislíbena dotace na investiční náklady ve výši 1.000 000 Kč.

    Byla navázaná úzká spolupráce se Speciální školou Mikulov v oblasti vzdělávání klientů.

    Byla sepsána smlouva o pronájmu nebytových prostor na adrese Mikulov, Růžová 1,3 mezi o.s.Biliculum a městem Mikulov na 16 let za symbolickou cenu. Objekt budeme mít k dispozici od 1.dubna. Rovněž nám byla městem Mikulovem pronajata zahrada přiléhající k objektu DDS za účelem provozování rehabilitace a canisterapie.

    MPSV nám byl schválen projekt a dotace na provoz.

    Oslovili jsme město Mikulov v otázce pronájmu haly bývalých vojenských kasáren k provozování hipoterapie.

    V září 2003 proběhla ustavující valná hromada, na které byli zvoleni statutární zástupci, bylo schváleno založení bankovního účtu a schváleny stanovy sdružení

  • 10.12.2004 20:12

    Benefiční vystoupení Módní dance show aneb Děti dětem

       Ve čtvrtek 9.12.se v břeclavském kině Koruna konala benefiční akce, kterou pro náš stacionář připravilo
    CVČ Duhovka spolu s taneční skupinou "M". Dvě vydařená představení, kromě krásného kulturního zážitku,  přinesla také částku 12.850 Kč, která bude věnována na financování vlastního zdroje teplé užitkové vody pro potřeby stacionáře.

     
     
    Poděkování patří především organizátorům akce, t.j. CVČ Duhovka a Taneční skupině "M" vedené Evou Blažkovou, Kinu Koruna a Agentuře Zvuk za bezplatný pronájem sálu a technické zabezpečení akce, taneční skupině Yamaha, hudební skupině Rovnátka, Lukáši Podluckému za moderování, Mirkovi Sojovi za zapůjčení videoprojektoru, agentuře Stillus za tisk plakátů, Lukáši Makovcovi z Rádia Jih a dalším, kteří se na přípravě akce podíleli.

  • 21.11.2004 21:21

    Archív starších zpráv

Všechny články

<< 22 | 23 | 24 | 25 | 26

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 


VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV


VINAŘSTVÍ MÁDL

Kontakt

BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
691 02 Mikulov

+420 778 489 810
+420 778 489 811

Navštivte nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/biliculum/

BILICULUM, z.ú. © 2016

Vytvořeno službou Webnode