BILICULUM, z.ú  je dlouholetým profesionálním poskytovatelem sociálních služeb. V současné době provozuje dvě sociální služby, které zvyšují kvalitu života lidí s postižením a pomáhají jejich rodinám.

Denní stacionář Mikulov
Zařízení denní péče pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 45 let.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA
Soubor služeb pro rodiny, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace.

______________________________________________________________________________________

Zprávy, akce, novinky

Omlouváme se, webové stránky jsou ve výstavbě. V tuto chvíli pro Vás připravujeme novou prezentaci, doufáme, že se Vám bude líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme.

 • 29.11.2008 19:54

  Děti dětem již potřetí a už nejen v Břeclavi

   

     Letošní ročník dobročinné akce Děti dětem, kterou již třetím rokem uspořádala taneční skupina E.M DANCERS pod vedením Evy Blažkové, se oproti minulým letům výrazně rozšířil. Nejen že sestával ze dvou částí, z nichž jedna se již odehrála 28. listopadu v kině Koruna v Břeclavi a druhá 6.prosince v Mikulově, ale akce se také účastnily taneční soubory z obou měst. Břeclav zastoupila taneční skupina "E.M. DANCERS" a Mikulov skupina "TOP DANCERS", dohromady se představilo na 60 tanečníků. Oba soubory společně nacvičily zábavně taneční show na pohádková témata nazvané "Pohádkově-filmový trhák aneb Děti dětem".
     Břeclavská část akce sestávala ze tří představení, z nichž byly dvě určeny pro školy a jedno pro veřejnost. Vystoupení s nápaditou taneční choreografií bylo založeno na známých pohádkových melodiích a krátkých hraných výstupech. Charitativní představení bylo symbolicky zakončeno písničkou "Tam, kde láska vládne, závist je ztracená …" kterou si společně zazpívali účinkující spolu s diváky. Součástí vystoupení byl také krátký film o Denním stacionáři BILICULUM pro děti s kombinovanými vadami a autismem, pro který byl výtěžek akce tradičně určen. Ve vstupních prostorách kina si mohli diváci zakoupit výrobky, na kterých se podíleli děti z mikulovského stacionáře. Břeclavská vystoupení pomohla stacionáři celkovou částkou 21 000 Kč.
   

  Partnery akce jsou Agentura ZVUK Břeclav, CVČ Duhovka, OTIS a.s. a Břeclavská realitní kancelář.

 • 20.10.2008 19:50

  Drakiáda 2008

  V neděli 12. 10. 2008 ve 14.00 hodin se v prostorách jízdárny u Hlavenků v Mikulově uskutečnil 1. ročník drakiády. Pozvání přijaly jak rodiny s postiženými dětmi, které navštěvují DDS v Mikulově, tak rodiny se zdravými dětmi. Všichni se bez ohledu na počasí, které příliš drakům nepřálo, bavili na louce, která slouží jindy jako výběh pro ustájené koně. Draci soutěžili o nejhezčí úsměv, o nejdelší ocas a o draka, který nejvýše vyletí.
  Porota bedlivě všechny draky pozorovala a následně pak vybrala vítěze. U ohně jsme pak společně vyhlásili vítěze, kteří dostali diplom a odměnu. Ostatní zúčastněné porota samozřejmě obdarovala sladkou odměnou.
  U táboráku jsme si pak všichni společně pochutnali na špekáčcích s chlebem a hořčicí, zazpívali si naše oblíbené písničky a užili spoustu legrace.
  Letošní první ročník drakiády se vydařil, neboť se zde sešli pohromadě příjemní lidé, kteří si spolu se svými dětmi znovu prožili, jak chutná mít vítr v zádech.
  Na závěr se sluší poděkovat všem, kdo se aktivně naší drakiády zúčastnil, zvláště pak rodině Hlavenkově, která nám bezplatně poskytla prostory pro uspořádání drakiády, v neposlední řadě také Miroslavu Olahovi a manželům Lukešovým, kteří nám sponzorsky zajistili občerstvení a sladké odměny pro děti.

 • 05.09.2008 19:51

  Druhá Aukce výtvarných děl a vín byla velmi úspěšná

  Druhá Aukce výtvarných děl a vín, která se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
  Ing. Stanislava Juránka 4. září v Zámeckém sále v Mikulově, byla příjemnou společenskou událostí. Přicházejícím hostům zahrála cimbálová muzika Kasanica. Úvodem večera se ujali slova radní Jihomoravského kraje JUDr. Marie Cacková, senátor Ing. Jan Hajda, místostarostka Mikulova
  PhDr. Ilona Žišková Vágnerová a ředitel O.s.BILICULUM Petr Malásek, kteří svými proslovy akci zahájili. Poté byl promítnut krátký dokument, který přítomné hosty seznámil s připravovaným projektem Centra sociálních služeb v Mikulově, pro který byl výtěžek aukce určen.
  Samotnou aukci, ve které se dražily výtvarné práce dětí ze stacionáře a archivní vína, vedl moderátor David Hrubeš. Průběh aukce byl několikrát zpestřen autorským přednesem poezie básníka a vinaře Svatopluka Říčánka. Celkový výtěžek aukce byl 255 000 Kč. Získané prostředky budou použity na náklady spojené s rekonstrukcí budovy budoucího Centra sociálních služeb.

  DĚKUJEME všem dražitelům, partnerům a sponzorům
  . Zvláštní poděkování patří SOU Mikulov za přípravu občerstvení pro hosty. V neposlední řadě děkujeme také zaměstnancům O.s. BILICULUM, kteří se (nad rámec svých povinností) výrazně podíleli na přípravě celé akce.

  Fotogalerie z aukce

 • 24.06.2008 19:58

  Den květů 2007

   23. června se na mikulovském náměstí konal tradiční Den květů - velkolepá květinová a módní show
  s jedinečnými hostujícími floristy. Akce se konala za velkého zájmu veřejnosti. Největší část výtěžku byla věnována o.s. Biliculum, celková částka činila 27 640,- Kč.

  Hlavní poděkování patří:
  Květinářství U Rosničky, Květinářství U Žabáka, Město Mikulov.


  Slunečníky nám bezplatně zapůjčila

 • 21.06.2008 19:52

  5. ročník Dne květů v Mikulově

  V sobotu 21. června uspořádalo Květinářství U ŽABÁKA a Květinářství U ROSNIČKY společně s námi již 5. ročník Dne květů na mikulovském náměstí. Své umění zde předvedli výborní floristé, kteří během několika hodin zhotovili nádherné květinové kompozice. Všechny tyto výrobky byly vydraženy ve prospěch Občanského sdružení BILICULUM, konkrétně na týdenní terapeutický pobyt pro děti s kombinovanými vadami a autismem pořádaný v rámci projektu Stonožka. Celkový výtěžek dražby byl 57 110 Kč.
     Letošní ročník se velmi vydařil, přijeli všichni avizovaní hosté a velkým přínosem byla také moderátorská práce Marie Hofmanové.
     Děkujeme Květinářstvím U ŽABÁKA a U ROSNIČKY, Květinovému studiu Kopretina z Břeclavi, Květinářství U VÁCLAVA z Jindřichova Hradce, Městu Mikulov, společnostem Tedos s.r.o., Floraton s.r.o., Ekodekorace Josef Dušátko, Fleura s.r.o., Florex s.r.o., Metroflora s.r.o., Štefan Merčák BO FLOR, MIŠ Šumperk, Florplant s.r.o., Seva Valtice s.r.o., Josef Burda, Karlovarské minerální vody a.s., Alba-metal spol. s r.o., ZP Fashion, Svatební salon MADORA, Top Optik Grůzová, skupině Onedaycrew, tanečnímu studiu Morava, mažoretkám ZŠ Hraničářů a všem ostatním dárcům a partnerům, kteří se na akci podíleli.
    Fotogalerie


 • 25.02.2008 20:11

  Den otevřených dveří

  Den otevřených dveří ve stacionáři 24.2.2005. 

  Ve čtvrtek 24. února proběhl ve stacionáři den otevřených dveří . Desítky návštěvníků měly možnost prohlédnout si prostory stacionáře a pracovníci je seznamovali s provozem.
   

 • 21.09.2007 19:57

  1. ročník charitativního koncertu s dobročinnou aukcí

   V pátek 21. září 2007 se v sále mikulovského zámku konal 1. ročník charitativního koncertu Cimbálové muziky Kasanica spojeného s dobročinnou aukcí ve prospěch projektu Občanského sdružení BILICULUM - vybudování centra sociálních služeb v Mikulově. V dražbě se objevilo celkem osmdesát předmětů, od uměleckých děl, archivních vín, výrobků dětí ze stacionáře až po let horkovzdušným balónem. Celkový výtěžek aukce byl sto dvacet tři tisíc korun.
    Občanské sdružení BILICULUM děkuje všem dražitelům za účast na aukci a všem, kteří se na organizaci dražby podíleli a pomáhali. Zvláštní poděkování patří Ing. Mgr. Zbyňkovi Háderovi, který celý večer moderoval. Poděkování patří také městu Mikulov, které nám dlouhodobě pronajalo další prostory na Růžové ulici a tím celý projekt rozšíření stacionáře umožnilo.

 • 26.04.2007 19:59

  Charitativní aukce vín pro dětský stacionář

      Vinařství Mikrosvín Mikulov představilo 26.4.2007 v Dolních Dunajovicích nová vína ročníku 2006 v „květinové produktové řadě“ - „Flower line“. V rámci prezentace vín pro významné zákazníky se uskutečnila charitativní aukce vín. Předmětem dražby bylo exkluzivní ledové víno Ryzlink vlašský ročník 1999 z vyhlášené viniční tratě Zimní vrch v Dolních Dunajovicích a další noblesní vína z produkce Mikrosvín Mikulov.

   

   

  Z výtěžku charitativní aukce 25 600 Kč bude 21 567 Kč předáno občanskému sdružení BILICULUM pro vybavení pomůcek na muzikoterapii v dětském stacionáři v Mikulově.

 • 27.10.2006 20:01

  Den otevřených dveří

  Děkujeme všem, kteří projevili zájem o náš stacionář, a využili 26. října 2006 "Dne otevřených dveří" k jeho prohlídce. Pro návštěvníky bylo, kromě prohlídky s výkladem, připraveno také občerstvení od našich sponzorů.
     Zvláštní poděkování patří zaměstnancům DDS za bezchybnou přípravu prostor stacionáře pro návštěvníky.
   

    FOTOGALERIE

 • 20.10.2006 20:06

  Zlaté srdce 2005

  Prestižní Cenu dětského bezpečí Nadace Naše dítě – Zlaté srdce 2005 zasvěcenou dílu významného českého ochránce dětí Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. získaly zakládající členové o.s. Biliculum - Hana a Petr Maláskovi a to za úsilí pomoci postiženým dětem a jejich rodinám zřízením a provozováním dětského denního stacionáře.

   

Všechny články

<< 23 | 24 | 25 | 26 | 27 >>

  

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 


VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV


VINAŘSTVÍ MÁDL

Kontakt

BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
691 02 Mikulov

+420 778 489 810
+420 778 489 811

Navštivte nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/biliculum/

BILICULUM, z.ú. © 2016

Vytvořeno službou Webnode