BILICULUM, z.ú  je dlouholetým profesionálním poskytovatelem sociálních služeb. V současné době provozuje dvě sociální služby, které zvyšují kvalitu života lidí s postižením a pomáhají jejich rodinám.

Denní stacionář Mikulov
Zařízení denní péče pro děti a mladé dospělé s kombinovanými vadami a autismem věkové kategorie od 3 do 35 let.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - STONOŽKA
Soubor služeb pro rodiny, které se díky zdravotnímu handicapu dítěte dostaly do nepříznivé sociální situace.

______________________________________________________________________________________

Zprávy, akce, novinky

 • 16.02.2009 21:04

  Třetí ročník integračního karnevalu

  Dne 15.2.2009 se konal již třetí ročník integračního karnevalu. Zúčastnili se ho nejen děti z dětského denního stacináře v Mikulově se svými sourozenci a rodinami, ale také děti z MŠ a ZŠ z celého okolí. Jsme velmi rádi, že již podruhé nám vyšlo ředitelsví ZŠ Školní 1 vstříc a bezplatně nám propůjčilo prostory tělocvičny, kde se akce konala. Karnevalu se zúčastnilo i přes chřipkovou epidemii 35 dětí. Podmínkou pro všechny zúčastněné, bez ohledu na věk, byl vstup v masce a něco dobrého na občerstvení. Karneval byl i letos nabitý mnoha zábavnými hrami, které se odehráli na stanovištích i ve skupinách. Soutěžili děti, rodinní příslušníci i kombinované kamarádské dvojice, což přineslo spoustu zábavy, legrace a nečekaných překvapení. Vše se odehrálo pod vedením šaška, který celý program moderoval a na jeho konci předal všem zúčastněným dětem diplomy.A aby maskám během celé akce nedocházely síly, mohly průběžně pojídat slané i sladké dobroty, které účastníci donesli. Tento ročník karnevalu se skutečně vydařil.
  Za pěkné moderování a celou přípravu děkujeme nejen Bc.Lence Košuličové, ale všem zaměstnancům O.s.Biliculum a doufáme, že se příští rok sejdeme ještě ve větším počtu jako letos.

 • 15.01.2009 21:07

  Benefiční akce Děti dětem 2009

  Již 4. benefiční projekt Děti dětem, letos pod názvem DĚTI DĚTEM 2009 aneb Pohádková taneční show MRAZÍK, uspořádala Taneční skupina E.M.Dancers - Středisko volného času "Duhovka" Břeclav . Výtěžek celého projektu byl, jako již tradičně, věnován Dennímu stacionáři pro děti s kombinovanými vadami a autismem v Mikulově.

  Stejně jako v loňském roce i letos proběhla vystoupení ve dvou městech, 13. a 14.ledna v Břeclavi  a 22. ledna v Mikulově. Celkem se pro stacionář podařilo získat neuvěřitelných 63 660 Kč.

  Všem vystupujícím dětem, organizátorům a sponzorům moc děkujeme!

   

   

 • 01.01.2009 19:36

  Podpora projektu "Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Stonožka" z Evropského sociálního fondu

  Občanské sdružení BILICULUM získalo na projekt "Stonožka - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" finanční prostředky ve výši 3 667 055 Kč z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

   

   

 • 01.01.2009 19:33

  Dokončení první etapy rekonstrukce stacionáře

  V lednu 2009 byla úspěšně dokončena první etapa rekonstrukce Centra sociálních služeb. Tato etapa stála téměř 6,5 mil. Kč. Ve 2. patře budovy stacionáře tak mohla být od poloviny ledna 2009 rozšířena kapacita stacionáře.

    

    

   

   

 • 20.12.2008 19:47

  Vánoční zpívání v Podivíně

  Smíšený pěvecký sbor a město Podivín uspořádali v pátek 19. prosince v městské hale "Vánoční zpívání" na kterém kromě hostitelského sboru vystoupil také kvintet "Mladé víno" z Dolních Bojanovic.
  Výtěžek akce byl věnován na projekty Občanského sdružení BILICULUM.
  Všem účinkujícím, organizátorům a návštěvníkům tohoto krásného večera děkujeme.


 • 17.12.2008 19:49

  Vánoční besídky

  V úterý 16. prosince se v budově stacionáře konala tradiční Vánoční besídka pro rodiče. Děti nacvičily představení s názvem "Zimní pohádka" která u rodičů dalších hostů, kterých se letos přišlo podívat nečekaně mnoho, sklidilo velký úspěch. Po skončení představení se děti s rodiči rozešli do jednotlivých heren, kde na ně čekaly nazdobené stromky, občerstvení a vánoční překvapení.
  O dva dny později se děti ze stacionáře zúčastnily besídky Základní školy Mikulov, Školní 1.

   

  Fotogalerie

 • 14.12.2008 19:44

  1. charitativní květinový ples

  Občanské sdružení BILICULUM a květinářství U Rosničky uspořádali 13. prosince v hlavním zámeckém sále a vinárně zámku Mikulov první  Charitativní květinový ples. O vstupenky na ples byl velký zájem a tak se se v sále sešlo více jak 200 hostů. K poslechu a tanci zahráli a zazpívali Bohuš Matuš, Kája Martiš s cimbálovou muzikou a Live Band Raffael. Taneční část večera byla doplněna kadeřnickým vystoupením, přehlídkou večerních a společenských šatů, tanečním vystoupením a dražbou večerních šatů zhotovených z květin.
  Výtěžek plesu (po odečtení nákladů) činil přibližně 90 000 Kč.

  Velké poděkování patří Květinářství U Rosničky, Salonu Šuta, firmě Fleura Praha - pobočka Brno, Regionálnímu muzeu Mikulov, MBZ Mikulov, Tanečnímu studiu Morava a taneční skupině Balanc Velké Bílovice, hudební skupině Raffael, bratrům Husákovým z Mikulova a všem dárcům, kteří přispěli do bohaté tomboly.
  Za poutavé moderování večera patří poděkování Danieli Rubešovi.
  V neposlední řadě děkujeme všem hostům a doufáme, že se jim květinový ples líbil a přijdou se za rok pobavit a současně pomáhat dětem znovu.

  Fotogalerie

 • 29.11.2008 19:54

  Děti dětem již potřetí a už nejen v Břeclavi

   

     Letošní ročník dobročinné akce Děti dětem, kterou již třetím rokem uspořádala taneční skupina E.M DANCERS pod vedením Evy Blažkové, se oproti minulým letům výrazně rozšířil. Nejen že sestával ze dvou částí, z nichž jedna se již odehrála 28. listopadu v kině Koruna v Břeclavi a druhá 6.prosince v Mikulově, ale akce se také účastnily taneční soubory z obou měst. Břeclav zastoupila taneční skupina "E.M. DANCERS" a Mikulov skupina "TOP DANCERS", dohromady se představilo na 60 tanečníků. Oba soubory společně nacvičily zábavně taneční show na pohádková témata nazvané "Pohádkově-filmový trhák aneb Děti dětem".
     Břeclavská část akce sestávala ze tří představení, z nichž byly dvě určeny pro školy a jedno pro veřejnost. Vystoupení s nápaditou taneční choreografií bylo založeno na známých pohádkových melodiích a krátkých hraných výstupech. Charitativní představení bylo symbolicky zakončeno písničkou "Tam, kde láska vládne, závist je ztracená …" kterou si společně zazpívali účinkující spolu s diváky. Součástí vystoupení byl také krátký film o Denním stacionáři BILICULUM pro děti s kombinovanými vadami a autismem, pro který byl výtěžek akce tradičně určen. Ve vstupních prostorách kina si mohli diváci zakoupit výrobky, na kterých se podíleli děti z mikulovského stacionáře. Břeclavská vystoupení pomohla stacionáři celkovou částkou 21 000 Kč.
   

  Partnery akce jsou Agentura ZVUK Břeclav, CVČ Duhovka, OTIS a.s. a Břeclavská realitní kancelář.

 • 20.10.2008 19:50

  Drakiáda 2008

  V neděli 12. 10. 2008 ve 14.00 hodin se v prostorách jízdárny u Hlavenků v Mikulově uskutečnil 1. ročník drakiády. Pozvání přijaly jak rodiny s postiženými dětmi, které navštěvují DDS v Mikulově, tak rodiny se zdravými dětmi. Všichni se bez ohledu na počasí, které příliš drakům nepřálo, bavili na louce, která slouží jindy jako výběh pro ustájené koně. Draci soutěžili o nejhezčí úsměv, o nejdelší ocas a o draka, který nejvýše vyletí.
  Porota bedlivě všechny draky pozorovala a následně pak vybrala vítěze. U ohně jsme pak společně vyhlásili vítěze, kteří dostali diplom a odměnu. Ostatní zúčastněné porota samozřejmě obdarovala sladkou odměnou.
  U táboráku jsme si pak všichni společně pochutnali na špekáčcích s chlebem a hořčicí, zazpívali si naše oblíbené písničky a užili spoustu legrace.
  Letošní první ročník drakiády se vydařil, neboť se zde sešli pohromadě příjemní lidé, kteří si spolu se svými dětmi znovu prožili, jak chutná mít vítr v zádech.
  Na závěr se sluší poděkovat všem, kdo se aktivně naší drakiády zúčastnil, zvláště pak rodině Hlavenkově, která nám bezplatně poskytla prostory pro uspořádání drakiády, v neposlední řadě také Miroslavu Olahovi a manželům Lukešovým, kteří nám sponzorsky zajistili občerstvení a sladké odměny pro děti.

 • 05.09.2008 19:51

  Druhá Aukce výtvarných děl a vín byla velmi úspěšná

  Druhá Aukce výtvarných děl a vín, která se konala pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje
  Ing. Stanislava Juránka 4. září v Zámeckém sále v Mikulově, byla příjemnou společenskou událostí. Přicházejícím hostům zahrála cimbálová muzika Kasanica. Úvodem večera se ujali slova radní Jihomoravského kraje JUDr. Marie Cacková, senátor Ing. Jan Hajda, místostarostka Mikulova
  PhDr. Ilona Žišková Vágnerová a ředitel O.s.BILICULUM Petr Malásek, kteří svými proslovy akci zahájili. Poté byl promítnut krátký dokument, který přítomné hosty seznámil s připravovaným projektem Centra sociálních služeb v Mikulově, pro který byl výtěžek aukce určen.
  Samotnou aukci, ve které se dražily výtvarné práce dětí ze stacionáře a archivní vína, vedl moderátor David Hrubeš. Průběh aukce byl několikrát zpestřen autorským přednesem poezie básníka a vinaře Svatopluka Říčánka. Celkový výtěžek aukce byl 255 000 Kč. Získané prostředky budou použity na náklady spojené s rekonstrukcí budovy budoucího Centra sociálních služeb.

  DĚKUJEME všem dražitelům, partnerům a sponzorům
  . Zvláštní poděkování patří SOU Mikulov za přípravu občerstvení pro hosty. V neposlední řadě děkujeme také zaměstnancům O.s. BILICULUM, kteří se (nad rámec svých povinností) výrazně podíleli na přípravě celé akce.

  Fotogalerie z aukce

Všechny články

<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

  

  

  

 

 

 


VINAŘSTVÍ PAULUS PAVLOV


VINAŘSTVÍ MÁDL

Kontakt

BILICULUM, z.ú.
Růžová 561/1
691 02 Mikulov

+420 778 489 810
+420 778 489 811

Navštivte nás na Facebooku:
https://www.facebook.com/biliculum/

BILICULUM, z.ú. © 2016

Vytvořeno službou Webnode